Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на Република Македонија бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.143/19 и 14/20), член 211 од Законот за социјална заштита (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21 и 99/22), член 22 и 23 од Законот за работни односи (Сл.Весник бр.167/15, 27/16, 120/18, 110/19, 267/20 и 151/21) , член 8 од Колективниот договор за социјална заштита (Сл.Весник бр.249/19) во согласно со Правилникот за систематизација на работните места бр.01-152 од 20.08.2019 г. и Одлуката за распишување на јавен оглас за вработување бр.02-197/1 од 18.10.2022 год., ЈОУ Дом за стари лица “Сју Рајдер ” Битола објавува :

Интервју на директорката Јулијана Ивановска во врска со предизвиците наметнати од моменталната ситуација со COVID-19. Повеќе можете да прочитате на линкот од порталот АПЛА.МК.

Успешно е реализирана имунизацијата во старскиот дом „Сју Рајдер“ во Битола, каде 100 наши штитеници вчера ја примија вакцината „Синофарм“. 

100 штитеници во согласност со нивните семејства потпишале согласност за вакцинирање, па утрово стручен тим од Здравствениот дом во Битола ја споведе имунизацијата во самиот старски дом, по строго одредни протоколи.

Со цел подобрување на условите во нашата установа за нашите штитеници, во нашиот дом се вградени сензорски врати за што полесно движење на нашите корисници.