dom stari lica vlez 01 front burma sjurajder front 01

 

,,Јавната Општинска Установа Дом за стари лица Сју Рајдер Битола е јавна установа за социјална заштита, чија надлежност и дејност се утврдени со Законот за социјална заштита.

Дејноста на Установата е сместување на стари, изнемоштени и хронично заболени лица; возрасни и стари лица кои заради разни околности се нашле надвор од местото на живеење, без средства за живот или се без постојано сместување.


Услуги кои ги нуди установата е: Сместување, исхрана, помош, нега, здравствена заштита,културно-забавни, работни, рекреативни активности,услуги на социјална работа,работно производна активност, работна терапија и сл.

Установата располага со капацитет од 150 легла.

Просторни можности:

  • Установата има два павиљони во кои има 70 станбени единици во кои се згрижуваат корисниците на услуги, во зависност од нивната здравствена положба и пол.
  • Располага со сопствена кујна во која се приготвуваат 3 оброци дневно за секој корисни.
  • Располага со сопствена пералница во која се одржува хигиената на облеката на сите корисници, како и хигиената на постелнината и останатиот текстил кој е во функција на корисниците и вработените.
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ

Социјален работник: 071 222 643

Сметководител: 075 222 643

Главна сестра: 071 313 194

Павиљон 1: 075 456 616

Павиљон 2: 075 456 617

Кујна: 076 456 615

Централа: 047 237 559

Директор: 047 224 107

Павиљон 1:047 238 876

Павиљон 2: 047 238 875