На ден 21.11.2019 во посета ни беа младите сили на ЛК СДММ Битола. Им благодариме за вниманието кое ни го посветија по повод „Недела за грижа на старите лица“.

На ден 21.11.2019 во нашиот дом проф.Драги Анастасовски оддржа мало слово на тема  „Радоста на животот“ и соло изведба на стари изворни македонски песни на Теодора Мицевска ученичка во осмо одделение во ОУ Трифун Пановски Битола.

По повод Недела на старите лица пригодна приредба одржаа најмилите дечиња од градинката Естреја Овадија Мара со нивните наставнички и директорката. Им благодариме од срце.

На ден 15.11.2019 година во нашиот дом во соработка со Центарот за јавно здравје Битола за нашите штитеници направија кратко предавање на тема „Шекерната болест тивок убиец“. Благодарност за соработката со Ц.Ј.З.Битола.