Со цел подобрување на условите во нашата установа за нашите штитеници, во нашиот дом се вградени сензорски врати за што полесно движење на нашите корисници.

 

01

02

04