На ден 15.11.2019 година во нашиот дом во соработка со Центарот за јавно здравје Битола за нашите штитеници направија кратко предавање на тема „Шекерната болест тивок убиец“. Благодарност за соработката со Ц.Ј.З.Битола.

 

01 02
03 04