Во прилог можете да го најдете образецот за пристап до информации од јавен карактер за нашата установа. 

 

Кликнете за линкот за превземање: Образец за пристап до информации од јавен карактер